Ipads in de school

Ipads in de school

Dinsdag 4 juli 2017

Geachte ouders/ verzorgers,

Na een jaar van bestuderen, informeren, kiezen en uitproberen is de introductie van de iPad op onze school een feit. We gaan na de vakantie starten in groep 5 t/m 8.

Wij willen u hieronder kort vertellen wat dit inhoudt en hoe we het willen opzetten. We hebben gekozen om te gaan werken met Gynzy. Gynzy is een systeem dat programma en iPad heeft gekoppeld en in één aanbieding heeft gezet. Je sluit een contract voor drie jaar af. Binnen dat contract leasen we de iPad en maken we gebruik van de inrichting van Gynzy, met alle gebruiksmogelijkheden.

Gynzy heeft een systeem ontwikkeld waarbij alle verwerking van rekenen en de verwerking van spelling op de iPad kan worden gemaakt. Deze is afgestemd op de methodeboeken die de kinderen gebruiken, tijdens de les. Daarnaast is er een uitgebreid extra programma voor rekenen en spelling: “de Werelden”.

In de praktijk betekent dit dat de kinderen een reken- of spellingles krijgen, met de instructie van de leerkracht. Dit blijft dus zoals het nu ook is. Vervolgens gaan de kinderen oefeningen of sommen maken op de iPad, in plaats van in het werkboek. Daarnaast blijven we ook gebruik maken van andere verwerkingsvormen.

De verwerking op de iPad is adaptief. Dat wil zeggen dat de kinderen, als ze een bepaald percentage goed hebben, automatisch naar een moeilijker level gaan. De leerkracht heeft op haar of zijn iPad een overzicht van de hele groep. Zij kan live zien waar elk individueel kind mee bezig is en welke sommen goed of fout worden gemaakt. Ze kan dan direct feedback geven als iets niet goed gaat. Als de les klaar is worden de resultaten opgeslagen en automatisch verwerkt in het leerlingvolgsysteem.

Gynzy is volop bezig met nieuwe ontwikkelingen. Men is bezig om een taallijn te ontwikkelen. Gelukkig hoeven we niet alles zelf uit te zoeken. Gynzy heeft ons twee “buddy’s” toegewezen. Deze kunnen we altijd bellen als iets niet lukt, of als er een vraag is.

Alle kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen de eerste koptelefoon van school. Mocht deze kapot gaan, dan vragen we de ouders om voor een nieuwe koptelefoon te zorgen. De leerlingen houden de koptelefoon voor zichzelf, wel zo hygiënisch.

Tot slot: de iPad is een standaard iPad, model 2017. Kinderen kunnen deze ook gewoon als iPad gebruiken voor andere vakken. Bijvoorbeeld bij Nieuwsbegrip, om informatie te zoeken in Safari en om presentaties te maken voor b.v. Topondernemers, om foto’s en filmpjes te maken, om teksten te maken en om topografische kaarten te bekijken. De leerkracht kan op haar eigen iPad zien welke pagina het kind voor zich heeft. Dus lekker surfen op het net, tijdens de rekenles is er niet bij.


Terug

Winterswijkseweg 20

7134 NE Vragender

0544-372429

antoniusvragender@nullparaatscholen.nl