Jaarverslag kascommissie 2016-2017

Jaarverslag kascommissie 2016-2017

Woensdag 18 oktober 2017

Jaarverslag kascommissie Wijziging penningmeester

Ik heb met ingang van schooljaar 2010-2011 tot en met heden met veel plezier de oudergelden jaarlijks beheerd en verantwoord. Onze jongste dochter Demy Griess zit inmiddels in groep 8 en het werd tijd om naar een vervanger te zoeken en ik heb haar gevonden.

Vanaf dit schooljaar (2017-2018) gaat of heeft inmiddels Martine Blekkink al mijn taken overgenomen en zullen de oudergelden door haar beheerd en jaarlijks achteraf verantwoord worden. Ik wil jullie allemaal bedanken in het vertrouwen in mij en wens Martine heeft veel succes in haar nieuwe taak.

Groetjes Anke ten Have

Hieronder nog eenmaal mijn allerlaatste verslag

De oudergelden schooljaar 2016-2017 zijn op donderdag 12 oktober 2017 gecontroleerd en akkoord bevonden. Evalien Schilderink controleerde samen met de nieuwe penningmeester Martine Blekkink de oudergelden van het afgelopen schooljaar. Deze verantwoording ligt vanaf heden ter inzage op school en thuis bij Martine Blekkink.

Evalien en Martine worden daarvoor hartelijk bedankt! De plek van Martine moet voor de controle van dit lopende schooljaar nog weer ingevuld worden.

Wie voelt zich geroepen om na afloop van dit schooljaar (ergens begin oktober 2018) samen met Evalien de oudergelden te controleren?

Je kunt je melden rechtstreeks bij Martine Blekkink of bij onze directeur Marianne Veldhuizen.


Terug

Winterswijkseweg 20

7134 NE Vragender

0544-372429

antoniusvragender@nullparaatscholen.nl