Vacature GMR 2018/2019 (oudergeleding)

Dinsdag 15 mei 2018

Beste ouders van Lima,

De GMR houdt dit jaar verkiezingen voor één nieuw lid. Hierbij nodigen wij u van harte uit om u verkiesbaar te stellen.

De GMR is het overkoepelende medezeggenschapsorgaan van de stichting Lima. In de GMR zitten 3 ouders en 3 leerkrachten. De GMR vertegenwoordigt alle ouders en leerkrachten van de stichting Lima. Het is een actieve, kritische club mensen die zich bezighoudt met bovenschoolse zaken. Onze GMR vergadert samen met de GMR van stichting Reflexis, en samen vormen wij de GMR van stichting PARAAT.

Wat doet de GMR? De Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Paraatscholen is het klankbord en de ‘meedenktank’ voor het bestuur. Denk daarbij aan allerlei bovenschoolse zaken zoals medewerkersbeleid, hoe gaan we om met de krimp, hoe kunnen we het onderwijs verbeteren, digitalisering, financiën en nog tientallen andere onderwerpen.

In de Wet medezeggenschap op scholen (2007) is vastgelegd wat de taken en bevoegdheden van deze raden zijn. Daarin staat onder andere dat voor sommige zeer belangrijke onderwerpen een GMR/MR instemmingsrecht heeft. Dat wil zeggen dat zonder de instemming van een GMR/MR het bestuur (officieel ‘bevoegd gezag’) geen definitief besluit kan nemen. Voor andere onderwerpen geldt dat de GMR/MR een adviesrecht heeft. De raad moet dan advies geven over een onderwerp of besluit en het bestuur moet dat advies meenemen in hun beslissingen. Daarnaast geldt natuurlijk dat een raad altijd advies kan geven en dat doet zij ook. Alles waar het om draait is: goed onderwijs en het welbevinden van onze kinderen. Of je nu ouder of leerkracht bent, dat is waar we voor staan en voor gaan.

Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen, neem dan contact op met Brigit Rikkerink secretariaat.gmr@paraatscholen.nl Je kunt je opgeven tot en met donderdag 31 mei.

Met vriendelijke groeten,

Verkiezingscommissie GMR


Terug

Winterswijkseweg 20

7134 NE Vragender

0544-372429

antoniusvragender@nullparaatscholen.nl