Oudertevredenheidspeiling 2018

Oudertevredenheidspeiling 2018

Dinsdag 29 mei 2018

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wij vinden dat uw kind recht heeft op zo goed mogelijk onderwijs. Daarnaast vinden we het belangrijk te weten hoe u als ouder/verzorger denkt over de kwaliteit van ons onderwijs.

Daarom nodigen we u uit om een vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 20 minuten van uw tijd vragen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ouders deze vragenlijst invullen.

Vandaag is de vragenlijst via Parnassys naar uw mailadres verstuurd. Het kan zijn dat er zowel naar vader als naar moeder een vragenlijst is verstuurd. Het is voldoende als 1 persoon per gezin de vragenlijst in vult.

Bij voorbaat willen wij u bedanken voor de medewerking!

Met vriendelijke groet,

Team Antoniusschool

Terug

Winterswijkseweg 20

7134 NE Vragender

0544-372429

antoniusvragender@nullparaatscholen.nl