Route 8 Toetsadvies

Route 8 Toetsadvies

Dinsdag 21 mei 2019

De leerlingen van groep 8 hebben onlangs de resultaten ontvangen van de eindtoets ROUTE 8. Helaas is hier iets fout gegaan. De Expertgroep Toetsen PO (aangesteld door het ministerie van OCW) heeft gerekend met onjuiste waardes. Hierdoor zijn de testresultaten vertaald naar onjuiste toetsadviezen. Dit betekent dat de uitslag hetzelfde blijft, maar het gegeven advies vanuit ROUTE 8 niet juist is. Dit geheel buiten de schuld van de school of de toetsaanbieder om.

Tot onze spijt heeft deze fout ook gevolgen voor het toetsadvies van sommige van onze leerlingen. Dit heeft geen consequenties voor het schooladvies dat wij met ouders besproken hebben. Alle leerlingen van groep 8 hebben vandaag een nieuwe uitdraai van de ROUTE 8 uitslag meegekregen samen met een begeleidende brief.

 

 

Terug

Winterswijkseweg 20

7134 NE Vragender

0544-372429

antoniusvragender@nullparaatscholen.nl