De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad op de Antoniusschool.Op school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met bijvoorbeeld de les- en werkomgeving, maar ook met onderwijsmethoden en doelstellingen. De medezeggenschapsraad (MR) is he...

Lees verder

Wie zitten er in de MR?

Wie zitten er in de MR?

De vertegenwoordiging van de MR is evenredig. Zij bestaat uit twee gekozen ouders (de oudergeleding) en twee leerkrachten (de personeelsgeleding). De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar. Onze MR bestaat uit: Ou...

Lees verder

Flyer MR

Flyer MR

De MR heeft een flyer uitgebracht. Deze flyer kunt u downloaden in de map 'Downloads'. Deze map is alleen beschikbaar via de website, dus niet via de app....

Lees verder

jaarverslag MR 2017-2018

jaarverslag MR 2017-2018

Het jaarverslag van de MR kunt u lezen op het prikbord in de hoofdingang en in de map 'Downloads' op de website.

Lees verder


Winterswijkseweg 20

7134 NE Vragender

0544-372429

antoniusvragender@nullparaatscholen.nl