Ouderraad

Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

De ouderraad is bedoeld om de samenwerking tussen de school en ouders te bevorderen, we helpen de leerkrachten mee met organiseren van activiteiten zoals sinterklaas, kerst, pasen, schoolreisje en de laatste schooldag.

Er zijn ook een aantal zelfstandige commissies in onze school oa. verkeer, schoonmaak, tuin, versier en de luizenmoeders, waar nodig zullen we hen ook bijstaan.

We brengen hetgeen wat leeft/ speelt bij ouders en leerlingen over naar school, zodat hier, als het kan, er wat mee gedaan wordt.

Daarnaast innen en beheren we de ouderbijdrage en bekostigen daarmee de activiteiten gedurende het schooljaar.

Iedere ouder wordt automatisch lid van de ouderraad wanneer hun kind op school zit, tenzij dit schriftelijk wordt afgemeld bij de secretaris van de ouderraad.

Wat is het verschil met de Medezeggenschapsraad? 

De Ouderraad en de Medezeggenschapsraad spannen zich in om samen met het team van de Antoniusschool een goede school te maken en te houden. De OR bestaat uit ouders die ondersteunen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Samenstelling van de Ouderraad:

Inge Spijkers (voorzitter)

Janneke Baack (secretaris)

Martine Blekkink (penningmeester)

Martijn Baak

Robert Stevens

Jan Hahné

Wendy Nijrolder

Karin Orriëns

We vergaderen iedere 6 tot 8 weken, daarbij is altijd 1 leerkracht aanwezig.

 

Heeft u interesse om in de Ouderraad te komen dan horen wij het graag.

Vragen, ideeën en/of opmerkingen zijn altijd van harte welkom, u kunt hiermee terecht bij een van de leden van de ouderraad of per mail.

 

 

 

Terug

Winterswijkseweg 20

7134 NE Vragender

0544-372429

info@nullantoniusvragender.nl