Opleidingsschool

Onze school is een opleidingsschool. Wat betekent dat?
Opleiden in de School is een principiële erkenning van de waarde dat de opleidingsscholen en de opleiding samen verantwoordelijk zijn voor een professionele ontwikkeling van aanstaande leerkrachten. Dat is goed voor de student, maar ook goed voor de ontwikkeling van de scholen voor primair onderwijs en de ontwikkeling van de pabo. 
Het partnerschap Opleiden in School Oost Gelderland is een samenwerkingsverband tussen Iselinge Hogeschool en achttien organisaties voor primair onderwijs in Oost-Gelderland. Tezamen leveren zij zeventig opleidingsscholen waar de pabostudenten van Iselinge het praktijkdeel van het opleiding uitvoeren. 

Doelen
Het partnerschap Opleiden in School heeft in haar beleidsplan drie centrale doelen geformuleerd:
1. Het bijdragen aan eigentijds onderwijs door ontwikkelen van vaardigheden van (toekomstige) medewerkers. 
2. Ontwikkelen van een professionele leer- en werkgemeenschap.
3. Het vergroten van de kwaliteit van het primair onderwijs en opleiding. Dit door de intensivering van de samenwerking van Iselinge Hogeschool als kennisinstituut en de schoolpraktijk. 

Intern is er een leerkracht opgeleid om namens de Iselinge Hogeschool studenten te begeleiden. Verder zijn alle leerkrachten opgeleid tot mentor (begeleiding van de student in de groep).

Dit betekent dat we regelmatig studenten in onze groep hebben. De student is geen leerkracht en mag nooit alleen de verantwoording van de groep hebben. Er is altijd een leerkracht (om de hoek) aanwezig. Dit geldt niet voor de 4e-jaars studenten. Dit zijn de zogenaamde LIO-studenten. Zij mogen een deel van het jaar, een deel van de week alleen lesgeven aan de groep. Zodat zij goed voorbereid zijn op het leraarschap. Bij ons op school is Ineke Oesterholt de 'opleider in school'. Zij kan u hierover meer informatie geven. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT