'Van Vaenekwaker tot Vaenewaker'

Niet ver van onze school ligt het Vragenderveen. Dit is een uniek natuurgebied: een moerasgebied met een daarbij behorende bufferzone. Dit gebied wordt beheerd door de Stichting Marke Vragender Veen (SMVV).  In 2006, tijdens het 50-jarig jubileum van SMVV, is er een bijzondere samenwerking ontstaan met als doel: Het natuuronderwijs op de Antoniusschool een impuls geven door het organiseren van excursies naar dit unieke natuurgebied. Op deze wijze denken we dat leerlingen de waarde gaan inzien van dit gebied en zich in de toekomst verantwoordelijk voelen voor het behoud ervan.

Het idee werd geboren om als Antoniusschool het Vragenderveen en de daarbij behorende bufferzone te “adopteren”.  
De leerlingen beginnen in groep 1 als VaeneKwaker, om als Vaenewaker de basisschool te verlaten.  Op 6 juni 2008 is deze adoptie feestelijk begonnen met een eerste gezamenlijke georganiseerde “Veendag”. 
De Antoniusschool kan een beroep doen op de aanwezige kennis en deskundigheid van SMVV.
  We organiseren gezamenlijk om het anderhalve jaar een natuurdag. Zo hebben we samen bv. een roofvogeldag, een bomendageen vlinderdag en een bodemdag georganiseerd. Tijdens deze natuurdagen gaan de leerlingen van de bovenbouw o.b.v. gidsen ook het veen in. 

Minimaal 2 
seizoenen per schooljaar brengen we een bezoek aan de bufferzone om ervaring en kennis op te doen over de natuur in de bufferzone.
De leerlingen van de onderbouw volgen hiervoor een natuurpad, “het kikkerpad”. Bij houten kikkers voeren zij opdrachten uit, passend bij het seizoen.  De leerlingen van de bovenbouw gaan met de fietskar, gevuld met opdrachten en de benodigde materialen naar de bufferzone. Zij gaan aan de slag met opdrachtkaarten om de natuur te ontdekken. Hierbij is een gids van SMVV aanwezig om vragen te beantwoorden en extra informatie te geven.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT