Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

De ouderraad is een vereniging waarvan iedere ouder automatisch lid wordt wanneer hun kind op school zit, en lid blijft tot het kind de school verlaat, tenzij dit schriftelijk wordt afgemeld bij de secretaris van de ouderraad.

Wat doet het bestuur van de Ouderraad?

We willen graag de samenwerking tussen de school en ouders bevorderen. Het bestuur helpt de leerkrachten mee met organiseren van activiteiten, zoals sinterklaas, kerst, pasen, schoolreisje en de laatste schooldag, indien nodig zullen we een commissie vormen om deze taken uit te voeren.

Er zijn ook een aantal zelfstandige commissies in onze school oa. verkeer, schoonmaak, tuin, versier en de luizenmoeders, waar nodig zullen we hen ook bijstaan.

We brengen hetgeen wat leeft/ speelt bij ouders en leerlingen over naar school, zodat hier, als het kan, wat mee gedaan wordt.

Daarnaast innen en beheren we de vrijwillige ouderbijdrage en bekostigen daarmee de activiteiten gedurende het schooljaar.

Wat is het verschil met de Medezeggenschapsraad?

De Ouderraad en de Medezeggenschapsraad spannen zich in om samen met het team van de Antoniusschool een goede school te maken en te houden. Het bestuur van de OR bestaat uit ouders die ondersteunen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich bezig met het beleid en organisatie van de school.

Samenstelling van het bestuur van de Ouderraad:

Inge Spijkers (voorzitter)
Janneke Baack (secretaris)
Martine Blekkink (penningmeester)
Martijn Baak
Robert Stevens
Jan Hahné
Wendy Nijrolder
Karin ten Have
We vergaderen iedere 6 tot 8 weken, daarbij is altijd 1 leerkracht aanwezig.

Heeft u interesse om in het bestuur van de Ouderraad te komen, dan horen wij het graag. 

Vragen, ideeën en/of opmerkingen zijn altijd van harte welkom, u kunt hiermee terecht bij het bestuur van de ouderraad of per mail: or.vragender@paraatscholen.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT