Wie zitten er in de MR?

De vertegenwoordiging van de MR is evenredig. Zij bestaat uit twee gekozen ouders (de oudergeleding) en twee leerkrachten (de personeelsgeleding). De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar.

Onze MR bestaat uit:

Oudergeleding Personeelsgeleding
Robert Leemreize (penningmeester) Carla Vrieze (voorzitter)
Judith Groters (notulist, PR) Robin Krabbenborg (secretaris)

 

Graag stellen we ons aan u voor:


“Ik ben Carla Vrieze. Al meerdere jaren werk ik met veel plezier in groep 1-2, maar ik vind het naast lesgevende- en schooltaken ook zinvol om, samen met ouders, na te denken over de ontwikkeling en het beleid van onze school. In de MR kan ik actief meedenken voor onze leerlingen, onze ouders en mijn collega’s.”


Mijn naam is Robert Leemreize, ben geboren en getogen in Vragender en dus ook hier naar de basisschool geweest. Aan deze periode denk ik met veel plezier terug. Als vader van twee dochters, waarvan de jongste nog op de basisschool zit, wil ik graag op de hoogte blijven en meedenken in de ontwikkeling en het beleid van de school. Dit is de reden dat ik mij kandidaat heb gesteld als lid (oudergeleding) voor de MR. Sinds 2016 ben ik lid van de MR en heb inmiddels enige ervaring opgedaan met de diverse werkzaamheden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u mij altijd aanspreken.


"Ik ben Judith Groters, moeder van twee dochters,  de oudste in groep 4 en de jongste in groep 2. Niet in Vragender, maar in Heelweg destijds ook een kleine school, naar de basisschool geweest, waar ik met plezier aan terug denk. Ik wil graag meedenken met het beleid en de ontwikkelingen rondom de school, vandaar dat ik mijzelf kandidaat gesteld heb voor de MR.”


"Mijn naam is Robin Krabbenborg. Ik geef vijf dagen in de week, met veel plezier, les aan de kinderen van groep 7/8. Sinds dit schooljaar, 2022-2023, ben ik lid van de MR. 
Ik ben lid geworden omdat ik naast het lesgeven graag mee wil denken over de verschillende ontwikkelingen en het beleid van de school."

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT